Login

Welcome, Guest. Please login or register.

May 25, 2024, 12:17:00 am

Author Topic: Hospitality  (Read 3846 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

lacazet2k

 • Fresh Poster
 • *
 • Posts: 1
 • Respect: 0
Hospitality
« on: March 15, 2020, 03:06:38 am »
0
Tóm tắt luận văn thạc sĩ về biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên
Trong bài viết sau đây, Luận Văn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của ḿnh, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây:luận văn thạc sĩ
Tên đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa nghệ thuật
Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất các biện pháp phát triển ĐNGV Trường Trung học Văn hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.
3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể
Công tác quản lư nhân sự Trường Trung học Văn hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp phát triển ĐNGV của Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật ĐN
4. Giả thuyết khoa học
Nếu chọn lựa, đề xuất và áp dụng một số biện pháp phát triển ĐNGV của Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật ĐN theo hướng áp dụng lư thuyết quản lư nguồn nhân lực phù hợp với thực tiễn th́ sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GDĐT của nhà trường.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lư luận của việc phát triển ĐNGV Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật ĐN.thị trường cạnh tranh hoàn hảo
- Đánh giá thực trạng công tác quản lư ĐNGV Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật ĐN.
- Đề xuất các biện pháp phát triển ĐNGV Trường TH Văn hóa Nghệ thuật ĐN.
6. Phạm vi nghiên cứu
- Khảo sát thực trạng quản lư trong thời gian từ năm 2001 đến 2011
- Đề xuất các biện pháp phát triển ĐNGV đáp ứng yêu cầu phát triển đến năm 2020.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lư luận
Sử dụng các phương pháp như phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa....để nghiên cứu toàn bộ các tư liệu liên quan đến đề tài nhằm xây dựng cơ sở lư luận cho đề tài.
7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Sử dụng các phương pháp quan sát, điều tra bằng phiếu hỏi, phỏng vấn, trao đổi, lấy ư kiến chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm, phân tích thực tiễn nhằm mục đích thu thập thông tin phục vụ cho đề tài.
7.3. Phương pháp hỗ trợ khác
Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lư số liệu, kết quả nghiên cứu.
8. Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu; kết luận, khuyến nghị và danh mục tài liệu tham khảo; nội dung luận văn được cấu trúc trong 3 chương :https://luanvan24.com/
Chương 1: Cơ sở lư luận về phát triển đội ngũ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa-nghệ thuật Đà Nẵng
Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa-nghệ thuật Đà Nẵng
T́m hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: [b]https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/[/b]
 
 
 
« Last Edit: April 28, 2020, 06:40:26 pm by lacazet2k »

katie,rinos

 • Honorary Moderator
 • Part of the furniture
 • *******
 • Posts: 1081
 • Respect: +1151
Re: Hospitality
« Reply #1 on: March 15, 2020, 09:51:20 am »
+1
Hey,
Welcome to the forums!! :)

VET course marks are solely based on your exams. Your rank or any class assessments don't count towards your HSC marks.

Hope this helps!  :D
Class of 2017 (Year 12): Advanced English, General Maths, Legal Studies, Music 1, Ancient History, History Extension, Hospitality
2018-2022: B Music/B Education (Secondary) [UNSW]

soaphead

 • Fresh Poster
 • *
 • Posts: 2
 • Respect: 0
Re: Hospitality
« Reply #2 on: March 18, 2020, 03:49:22 pm »
0
Hi! Just wondering if anyone has any source and use notes/practice questions for Hospitality? Since there's a new syllabus it's practically impossible to find any new notes that don't cost $$ as I don't have an income.
Thank you!

katie,rinos

 • Honorary Moderator
 • Part of the furniture
 • *******
 • Posts: 1081
 • Respect: +1151
Re: Hospitality
« Reply #3 on: March 18, 2020, 04:31:26 pm »
+1
Hi! Just wondering if anyone has any source and use notes/practice questions for Hospitality? Since there's a new syllabus it's practically impossible to find any new notes that don't cost $$ as I don't have an income.
Thank you!
Hey,
I could be wrong but I don't think the syllabus has changed.

Here are the Hospitality I used as well as the others on the forums.

Hope they help!! :D
Class of 2017 (Year 12): Advanced English, General Maths, Legal Studies, Music 1, Ancient History, History Extension, Hospitality
2018-2022: B Music/B Education (Secondary) [UNSW]